Adhereix la teva empresa

Si vols que la teva empresa aparegui al directori "Comprem a Figueres", omple les dades que et demanem a sota. Les dades que porten un asterisc són obligatòries.

Sol·licita l'adhesió de la teva empresa

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament general de protecció de dades, us informem que les vostres dades seran tractades només per a finalitats vinculades directament o indirecta amb l’expedient, tràmit o gestió al qual es refereix aquest formulari. El responsable és l’Ajuntament de Figueres. La base jurídica del tractament són les competències de l’Ajuntament i el vostre consentiment. Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat a www.figueres.cat. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit, adjuntant una còpia del vostre DNI, dirigit a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Figueres, Exercici de Drets, plaça de l'Ajuntament, 12, 17600, o a través de la seu electrònica.

Les nostres campanyes

Mira-les totes